KEISEN DOUBUTSU

MENU×
経専どうぶつのオープンキャンパス
6月3日説明会
6月3日
全地域交通費補助一覧表へ
オープンキャンパスのお申込みへ
6月10日の体験
6月10日
全地域交通費補助一覧表へ
オープンキャンパスのお申込みへ
6月17日の体験
6月17日
全地域交通費補助一覧表へ
オープンキャンパスのお申込みへ
6月24日の体験
6月24日の体験
全地域交通費補助一覧表へ
オープンキャンパスのお申込みへ
7月の体験
7月の体験
全地域交通費補助一覧表へ
オープンキャンパスのお申込みへ
全地域交通費補助一覧表
オープンキャンパスのお申込みへ

学校の最新情報